Skip to the content

Värdering

Värdering

Värderingsman på företaget heter Magnus Johansson och har mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen. Magnus är auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna samt medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) med titeln byggingenjör SBR. Magnus är även förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB utför värdering av villor, radhus, kedjehus, fritidshus, tomter och bostadsrätter. Behov av värdering kan finnas för en rad olika syften. Dock skall alltid marknadsvärdet fastställas. Ändamålet med värderingen kan vara vid köp eller försäljning, belåning, omläggning av lån, bodelning och tvister m.m.

Företaget arbetar även med värderingar i samband med ombildning från hyresrätter till bostadsrätter. Förtaget har ett nära samarbete med företag inom detta område.

Värdebedömningen avser att fastställa fastighetens marknadsvärde, dvs. det sannolikaste priset vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna marknaden. Fastighetsvärdet har beräknats med stöd av den så kallade ortsprismetoden. Denna metod innebär att man jämför den värderade fastigheten utifrån ett med datorstöd framtaget jämförelsematerial avseende överlåtelser av liknande objekt i orten under senare tid.

Västra Sverige är vårt arbetsområde där huvudmarknad är i Göteborgsregionen. Företaget är godkänt av flertalet banker och låneinstitut och har ett väl etablerat samarbete med bla. Handelsbanken, Nordea och SEB samt ett flertal advokatbyråer. Företaget åtnjuter god renommé för grundlig och väl genomförd dokumentation.

Företagets uppdragsgivare är banker, kreditinstitut, privatpersoner, fastighetsförvaltare, jurister och bostadsrättsföreningar m.fl.

Kontakta oss för en offert på värdering

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-44 02 99
peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-01 64 05
magnus@peo-vardering.se