Skip to the content

Om Företaget

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är ett konsultföretag som bildades februari 1993. Företaget arbetar med besiktning och värdering av fastigheter. Företaget ger även byggteknisk rådgivning, gör byggtekniska utredningar. Underhållsbesiktning av fastigheter utföres (för att veta vilka åtgärder som behöver utföras inom det närmaste ex. 5 åren).

Företagets konsulter har lång praktisk erfarenhet och stor kunskap inom arbetsområdet. I företaget finns auktorisation av Samhällsbyggarna. Auktorisationen ställer höga krav på företaget vilket gör att vi kan lämna ifrån oss väl genomförd dokumentation samt att densamma skall hålla hög aktualitet och oberoende. Auktorisationen innebär en god teoretisk bakgrund och praktisk erfarenhet. Företagets konsulter är ansvarsförsäkrade för såväl värderings- och besiktningsuppdrag.

Företaget är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) som är en yrkesorganisation med kompetenskrav. SBR ger tillgång till en mötesplats för diskussioner och fortbildning.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är godkända av flertalet banker och låneinstitut samt advokatbyråer och åtnjuter god renommé för grundlig och väl genomförd dokumentation. Företaget har västra Sverige, Hallands län, Skåne län och Stockholms län som huvudmarknad och har ett väl etablerat samarbete med bla. Handelsbanken, Nordea och SEB.

Magnus Johansson och Per-Olof Johansson är förordnad av Sveriges Handelskamrar för fastighetsbesiktning och fastighetsvärdering.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-44 02 99
peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-01 64 05
magnus@peo-vardering.se