Skip to the content

Boareamätning

De mätregler som används är enligt svensk standard SS 02 10 53. Dessa regler används i de flesta sammanhang när man ska redovisa arean på en bostad. Mätreglerna i denna standard har i princip gällt sedan 1989. Tidigare gällde delvis andra mätregler. Den area som redovisas i kontrakt etc. kan därför avvika från den man får vid uppmätning enligt nuvarande regler.

Alla utrymmen i en bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför ska man dela upp arean i boarea och biarea. Reglerna för uppdelningen är olika för våningsplan ovan mark, sluttningsvåning och källarvåning.

Huvudregeln säger att i lägenheter mäter man bara de utrymmen som ligger inom lägenheten. I samband med småhus mäter man alla utrymmen som tillhör småhuset, dvs även garage, sophus, trädgårdsförråd och liknade. Man bör då dela upp arean på utrymmen inom och utanför bostaden.

Mätningen sker med hjälp av laseravståndsmätare, tumstock och vattenpass. Mätresultatet redovisas i form av ett utlåtande.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna

Mobil: 0706-44 02 99
E-post: peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderingsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhusvärderare Samhällsbyggarna

Mobil: 0706-01 64 05
E-post: magnus@peo-vardering.se