Skip to the content

Balkongbesiktning

Balkongbesiktningar utföres för tex. bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar. Som fastighetsägare ansvarar man att balkongen är säker, både för människor som vistas på och under balkongen. En besiktning bör utföras vart 5:e år. Vi utför dessa besiktningar som resulterar i ett protokoll, där det framgår vad som undersökts samt besiktningsresultat och åtgärdsförslag.

Balkonger tillhör de delar på hus som är mest utsatta för väder och vind. I många fall har de inte motstått vädrets krafter, varför omfattande skador kan ha uppkommit långt innan avsedd teknisk livslängd uppnåtts. En mycket grov bedömning av betongens hållfasthet kan göras med hjälp av hammare och mejsel eller liknande. Därtill krävs dock vana från undersökningar av olika typer av betong. Finns det skäl att misstänka att hållfastheten är för låg eller att balkongplattan har siktats, måste en mer noggrann undersökning göras om balkongerna inte ska rivas. En noggrann undersökning av betongkvaliteten kan också behövas som underlag för val av lagningsmetod och lagningsmaterial.

Noggrann bestämning av betongens hållfasthet behöver också göras i de fall man reparerar en siktad balkongplatta. För en säker bedömning av betongkvaliteten i balkongen är man hänvisad till att borra ut betongprover och prova dessa. Det krävs bland annat att provtagningen planläggs, varför man i regel måste anlita expertis, eftersom kostnaden för en sådan undersökning kan bli stor, bör den vägas mot kostnaden för att byta balkonger som bedöms osäkra.

Yttre kännetecken på korrosionsskador är rostutfällningar på betongytan och sprickor över armering. Sprickor vinkelrätt mot fasaden kan vara orsakade av korrosion på överkantsarmeringen. Korrosionsskador hos armering i balkonger utan beläggning kan konstateras vid okulär besiktning, eftersom täckskikten spricker upp redan vid små korrosionsangrepp.

Vid balkonger med enskiktsbeläggning kan armeringen ha korrosionsskador om det är bom mellan beläggning och underbetong och armeringen saknas tillräckligt täckskikt. Skador kan upptäckas genom bomknackning med hammare. Det bör också påpekas att balkongernas kanter och undersida kan vara helt intakta, även om överkantsarmeringen är skadad.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-44 02 99
peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-01 64 05
magnus@peo-vardering.se