Skip to the content

Dolda fel

De fel som säljaren kan bli ersättningsskyldig för, är således sådana fel som köparen inte rimligen kunnat upptäcka. Det gäller även om inte säljaren inte kände till felet – sk. dolda del. Det är svårt att enkelt definiera detta begrepp, men i princip är det en fråga om fel, som vare sig säljare eller köpare kände till och som köpare vid en noggrann undersökning av fastigheten inte kunnat upptäcka och inte heller borde har räknat med på grund av fastighetens ålder, pris och skick.

  1. Felet är inte dolt och säljaren ansvarar inte för felet om köparen brustit i sin undersökningsplikt.
  2. Felet är inte heller dolt om köparen på grund av omständigheter haft anledning att räkna med felet. Härvid är fastighetens ålder av stor vikt. Ju äldre huset är, desto fler fel får köparen räkna med.
  3. Vidare får köparen, om han erlagt ett förhållande lågt pris för fastigheten, räkna med att en del av eventuella dolda fel anses vara avdragna på köpeskillingen

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-44 02 99
peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-01 64 05
magnus@peo-vardering.se