Skip to the content

Tjänster

Besiktning

När Ni köper en fastighet har Ni enligt Jordabalken undersökningsplikt av den fastighet ni ska fövärva. Ni kan inte i efterhand kräva ersättning av säljaren för fel och brister som Ni borde ha upptäckt vid en noggrann, omsorgsfull undersökning.

Värdering

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB utför värdering av villor, radhus, kedjehus, fritidshus, tomter och bostadsrätter. Behov av värdering kan finnas för en rad olika syften.

Övriga tjänster

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB är ett konsultföretag som bla. ger byggteknisk rådgivning. Företagets konsulter har lång praktisk erfarenhet och stor kunskap inom arbetsområdet.